Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksHillary Rodham ClintonSaul Singer, Dan Senor