Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksMichael BergdahlGeorge Soros