Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksRosamund Stone ZanderMichael Craig