Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksSteven LevyStephen PetranekWilliam Ury