Đang chọn tác giả: Terry HersheyLuke JohnsonGeorge BeahmLaura Ries, Al RiesĐang chọn chuyên mục: Nhân vật