Đang chọn tác giả: Terry HersheyLuke JohnsonWilliam Clement StoneRichard Koch