Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillAlex Fynn, Kevin WhitcherJohn Brooks