Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillAsada SuguruAlex Fynn, Kevin Whitcher