Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillChris Hutchins, Dominic MidgleyMichael CraigEdward de Bono