Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillChris Hutchins, Dominic MidgleyMichael CraigTs. Jennifer, B. Kahnweiler