Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillHoward RothmanDaniel Kahneman