Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillHoward RothmanGeorge Soros