Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillHoward RothmanJame M. Strock