Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillJIM ROHNRosamund Stone ZanderMichael J.Gelb