Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillRodd WagnerSaul Singer, Dan Senor