Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillSimon SinekAlex Fynn, Kevin Whitcher