Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillSimon SinekChris Hutchins, Dominic Midgley