Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillStephen PetranekRichard Koch