Đang chọn tác giả: Terry HersheyRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. PetersGeorge Soros