Đang chọn tác giả: George BeahmAlex Fynn, Kevin WhitcherHillary Rodham Clinton