Đang chọn tác giả: George BeahmMichael BergdahlEdward de Bono