Đang chọn tác giả: George BeahmNapoleon HillChris Hutchins, Dominic Midgley