Đang chọn tác giả: George BeahmTony BuzanLaura Ries, Al Ries