Đang chọn tác giả: Jeffrey A. KramesCharles H. Cranford, Napoleon Hill