Đang chọn tác giả: Sasaki FumioAlex Fynn, Kevin WhitcherCharles H. Cranford, Napoleon Hill