Đang chọn tác giả: Sasaki FumioAlex Fynn, Kevin WhitcherCharles Morris