Đang chọn tác giả: Sasaki FumioAlex Fynn, Kevin WhitcherMichael Bergdahl