Đang chọn tác giả: Sasaki FumioLaura Ries, Al Ries