Đang chọn tác giả: Terry HersheyAlex Fynn, Kevin WhitcherBrian Tracy