Đang chọn tác giả: Terry HersheyAlex Fynn, Kevin WhitcherJame M. Strock