Đang chọn tác giả: Terry HersheyAlex Fynn, Kevin WhitcherRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters