Đang chọn tác giả: Terry HersheyChade-Meng TanRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters