Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel GolemanRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters