Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanAndrii Sedniev