Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanHillary Rodham Clinton