Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanHoward Rothman