Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanLaura Ries, Al Ries