Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanMarc Kushner