Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeshe Michael RoachDaniel Kahneman