Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeshe Michael RoachLaura Ries, Al Ries