Đang chọn tác giả: Terry HersheyHa-Joon ChangDaniel Kahneman