Đang chọn tác giả: Terry HersheyHoward RothmanRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters