Đang chọn tác giả: Terry HersheyJame M. StrockAlex Fynn, Kevin Whitcher