Đang chọn tác giả: Terry HersheyRobert G. HagstromSaul Singer, Dan Senor