Đang chọn tác giả: Terry HersheyWalter IsaacsonTS. Alan Phan, Ph.D, DBA