Đang chọn tác giả: Timothy FerrissLaura Ries, Al Ries