Nghĩ Giàu Làm Giàu & Trải Nghiệm Ở Việt Nam

Tác giả: Charles H. Cranford, Napoleon Hill

Có lẽ chưa có tác phẩm nào lại ảnh hưởng đến nhiều người như quyển sách kinh biển Think and Grow Rich của Napoleon Hill. Xuất bản vào năm 1937, hàng triệu quyển sách này đã được bán trên toàn thế giới và cho đến ngày nay vẫn thuộc đanh sách những tác phẩm bán chạy nhất của thể loại này. Với một cuộc đời đầy thăng trầm và không ít lần rỗng túi rồi lại trở nên giàu có vượt bậc, duy chỉ cuộc đời lẫn sự nghiệp tài chính của Napoleon Hill cũng bủ trở thành một tác phẩm đáng đọc. Những gì ông viết không …

Tải App Bond Club để được hưởng các đặc quyền dành riêng cho thành viên mọi lúc mọi nơi

Bình luận