Chuyên Gia Kinh Tế Phạm Chi Lan: “Phát Triển Bền Vững – Yếu Tố Sống Còn Cho Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp”

Chuyên Gia Kinh Tế Phạm Chi Lan: “Phát Triển Bền Vững – Yếu Tố Sống Còn Cho Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp”

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đạt được những thành tựu to lớn, tuy nhiên cùng với đó là sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gia tăng. Để khắc phục những vấn đề này, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang hướng đến phát triển kinh tế bền vững nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về vấn đề này trong khuôn khổ buổi hội thảo “CEO Forum: Sustainability – The Vitality For Business Growth” do NS BlueScope Việt Nam tổ chức vào ngày 25/09/2020 vừa qua.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan,

Việt Nam đã đưa 115 mục tiêu cụ thể vào “Chương trình hành động quốc gia” để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững SDG đã kí kết cùng Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã lồng ghép tất cả những mục tiêu trên vào 1 trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội SDGs và các kế hoạch 5 năm như là SEDP (Socio-Economic Development Plan) sẽ chính thức được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Đồng thời, những khuôn khổ về luật pháp được tăng cường nhằm mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ ủng hộ và làm việc chặt chẽ với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm vận động các doanh nghiệp chủ động thực hiện các mục tiêu SDG của Việt Nam vừa chia sẻ những bước phát triển, những tấm gương tốt, ví dụ như thương hiệu BlueScope đến từ Úc, để cùng nhau đạt được mục tiêu đã đề ra.Bình luận