Chia sẻ kinh nghiệm quản lý An toàn với công ty Posco – Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý An toàn với công ty Posco – Việt Nam

Nhà Máy Phú Mỹ, 14/07/2023 – Với sự  chủ trì của Bộ Phận Cung Ứng, buổi chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường đã diễn giữa hai công ty – NS BlueScope Việt Nam và Posco –Việt Nam. Buổi chia sẻ tập trung vào các chủ đề quan trọng như xây dựng văn hóa an toàn, quản lý rủi ro, cách cô lập nguồn năng lượng, quản lý nhà thầu và tham quan thực tế ứng dụng tại khu vực sản xuất.

Buổi chia sẻ không chỉ tạo ra môi trường thú vị để chia sẻ kinh nghiệm mà còn thể hiện tinh thần hợp tác sâu sắc giữa hai công ty và các phòng ban có liên quan.

Đây cũng là một hoạt động thường xuyên trong chuỗi nỗ lực của NS BlueScope Việt Nam hướng đến cộng đồng doanh nghiệp trong gần 20 năm qua. Đây không chỉ là việc mang lại giá trị cho cộng đồng, mà còn là minh chứng cho giao ước của công ty BlueScope "Cộng đồng là ngôi nhà của chúng tôi".