NS BLUESCOPE VIỆT NAM – KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NS BLUESCOPE VIỆT NAM – KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

🌟 Ngày 10/11 vừa qua, NS BlueScope Việt Nam vinh dự là một trong những doanh nghiệp được vinh danh tại “LỄ TÔN VINH SAIGON TIMES CSR 2023 với chủ đề Phát triển bền vững và xa hơn" do Thời báo Kinh tế & Sài Gòn tổ chức.

NS BlueScope Việt Nam trong suốt 30 năm qua luôn cam kết thực hiện nghiêm túc Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) để từ đó hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững.